Materi Sekolah-KU

materi Sekolah, Materi pelajaran dari sekolah dasar sampai perkuliahan "umum"

20 sifat wajib dan mustahil bagi allah

Baca Juga

Ada 20 sifat wajib dan mustahil Allah yang wajib diketahui setiap muslim.

20 sifat wajib dan mustahil bagi allah
20 sifat wajib dan mustahil bagi allah
Sifat-sifat tersebut antara lain:
Sifat Wajib
Tulisan Arab
Maksud
Wujud
ﻭﺟﻮﺩ
Ada
Qidam
ﻗﺪﻡ
Terdahulu
Baqa
ﺑﻘﺎﺀ
Kekal
Mukhalafatuhu lilhawadis
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Berbeda dengan makhluk-Nya
Qiyamuhu binafsih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
Berdiri sendiri
Wahdaniyat
ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ
Esa (satu)
Qudrat
ﻗﺪﺭﺓ
Kuasa
Iradat
ﺇﺭﺍﺩﺓ
Berkehendak (berkemauan)
Ilmu
ﻋﻠﻢ
Mengetahui
Hayat
ﺣﻴﺎﺓ
Hidup
Sam'un
ﺳﻤﻊ
Mendengar
Basar
ﺑﺼﺮ
Melihat
Kalam
ﻛﻼ ﻡ
Berbicara
Kaunuhu qaadiran
ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ
Keadaan-Nya yang berkuasa
Kaunuhu muriidan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ
Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan
Kaunuhu 'aliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ
Keadaan-Nya yang mengetahui
Kaunuhu hayyan
ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ
Keadaan-Nya yang hidup
Kaunuhu sami'an
ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ
Keadaan-Nya yang mendengar
Kaunuhu bashiiran
ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ
Keadaan-Nya yang melihat
Kaunuhu mutakalliman
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ
Keadaan-Nya yang berbicara


Sifat
Sifat Mustahil
Tulisan Arab
Maksud
Nafsiah
Adam
ﻋﺪﻡ
Tiada
Salbiah
Huduts
ﺣﺪﻭﺙ
Baru
Salbiah
Fana
ﻓﻨﺎﺀ
Berubah-ubah (akan binasa)
Salbiah
Mumathalatuhu lilhawadith
ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ
Menyerupai sesuatu
Salbiah
Qiamuhu bighairih
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ
Berdiri-Nya dengan yang lain
Salbiah
Ta'addud
ﺗﻌﺪﺩ
Lebih dari satu (berbilang)
Ma'ani
Ajzun
ﻋﺟﺰ
Lemah
Ma'ani
Karahah
ﻛﺮﺍﻫﻪ
Tidak berkemauan (terpaksa)
Ma'ani
Jahlun
ﺟﻬﻞ
Bodoh
Ma'ani
Al-Maut
ﺍﻟﻤﻮﺕ
Mati
Ma'ani
Sami
ﺍﻟﺻمم
Tuli
Ma'ani
Al-Umyu
ﺍﻟﻌﻤﻲ
Buta
Ma'ani
Al-Bukmu
ﺍﻟﺑﻜﻢ
Bisu
Ma'nawiyah
Kaunuhu ajizan
ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ
Keadaan-Nya yang lemah
Ma'nawiyah
Kaunuhu mukrahan
ﻛﻮﻧﻪ مكرها
Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa)
Ma'nawiyah
Kaunuhu jahilan
ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ
Keadaan-Nya yang bodoh
Ma'nawiyah
Kaunuhu mayitan
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ
Keadaan-Nya yang mati
Ma'nawiyah
Kaunuhu ashamma
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ
Keadaan-Nya yang tuli
Ma'nawiyah
Kaunuhu a'maa
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ
Keadaan-Nya yang buta
Ma'nawiyah
Kaunuhu abkam
ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ
Keadaan-Nya yang bisu

Makna Sifat Wajib dan Mustahil Bagi Allah

 1. Wujud dan Adam ⇒ Wujud artinya ada dan lawannya adalah adam yang artinya tidak ada, maknanya adalah bahwa Allah itu ada, dan mustahil jika Allah itu tidak ada.
 2. Qidam dan Hudust ⇒ Qidam artinya terdahulu dan lawannya adalah Hudust yang artinya baru, maknanya adalah bahwa Allah itu tidak ada awal mulanya dan tidak mungkin ada pendahulu selain Allah.
 3. Baqa dan Fana ⇒ Baqa artinya kekal dan lawannya adalah Fana yang artinya binasa atau rusak, maknanya adalah bahwa Allah itu kekal selama-lamanya dan tidak mungkin binasa.
 4. Mukhalafatuhu lilhawadis dan Mumathalatuhu lilhawadith ⇒ Maknanya Allah tidak mirip dengan makhluknya, Allah sangat sempurna dibanding apapun.
 5. Qiyamuhu binafsih dan Qiamuhu bighairih ⇒ Maknanya bahwa Allah itu berdiri sendiri tanpa dibantu oleh siapapun.
 6. Wahdaniyat dan Ta'addud ⇒ Maknanya bahwa Allah itu satu, tidak ada tuhan selain Dia.
 7. Qudrat dan Ajzun ⇒ Maknanya bahwa Allah itu Berkuasa atas semua yang ada di langit dan bumi beserta seisinya.
 8. Iradat dan Karahah ⇒ Maknanya bahwa Allah itu berkehendak dan mustahil kalau Allah itu terpaksa dalam melakukan sesuatu.
 9. Ilmu dan Jahlun ⇒ Maknanya bahwa Allah itu maha mengetahui segalanya dan mustahil kalau Allah itu bodoh.
 10. Hayat dan Maut ⇒ Maknanya bahwa Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati.
 11. Sam'un dan Sami ⇒ Maknanya bahwa Allah mendengar segala sesuatu baik dhohir maupun batin, mustahil kalau Allah itu tuli.
 12. Basar dan Umyu ⇒ Maknanya bahwa Allah melihat segala sesuatu baik yang nampak maupun yang tidak nampak, mustahil kalau Allah buta.
 13. Kalam dan Bukmun ⇒ Maknanya bahwa Allah itu berfirman, mustahil kalau Allah itu bisu.

DOWNLOAD MATERI
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
 
Template By Kunci Dunia
Back To Top