Materi Sekolah-KU

materi Sekolah, Materi pelajaran dari sekolah dasar sampai perkuliahan "umum"

Tembung Kawi, Basa Kawi

Baca Juga

Yuk kita belajar tentang Tembung Kawi, Basa Kawi

Tembung kawi yaiku tetembungan kang cak-cakane winates ana ing basa endah,umpamane kanggo ing kesenian wayang,kethoprak,lan acara liyane kang gegayutan karo adat kejawen.

Tembung Kawi, Basa KawiA


agni:geni
aji:ratu
akasa:langit
amba:aku
andaka:bantheng
angga:awak
angkara:srakah
ardi:gunung
aris:alon
arsa:arep
astha:wolu
atmaja:anak
aywa:aja


B


bantala:lemah
baskara:srengenge
basuki:slamet
brama:geni
bramantya:nesu
brastha:rusak


C
cakara:rodha
candra:rembulan
caraka:utusan
catur:papat
cipta:pikir
citra:rupa/gambar


D
dahana:geni
danawa:buta
dasa:sepuluh
datan:ora
dirgantara:langit
ditya/diyu:buta
driya:ati
duk:nalika
duksina:kidul
dulu:deleng
duta:utusan
duhkita:susah
dwi:loro
dwi pangga:gajah
dwija:guru


E


eka:siji
enu:dalan
erawati:bledheg
emawa:segara
esa:siji
esthi:karep


G


gahana:jurang
garba:weteng
gapura:lawang
gagana:langit
giri:gunung
gita:cepet/age
gung:gedhe
guntur:gludug
guruh:bledheg
gya:enggal
gahana:jurang
garba:weteng
gapura:lawang
gagana:langit
giri:gunung
gita:cepet/age
gung:gedhe
guntur:gludug
guruh:bledheg
gya:enggal


J
jala:banyu
jaladara:mendhung
jaladri:segara
janma:manungsa
jaya:menang
jenar:kuning


K
:
kaga:manu
kadya:kaya
kalbu:ati
kalpika:ali-ali
kapti:karep
kapiyarsa:keprungu
kardi/karya:gawe
karta:aman
kartika:lintang
kayun:karep
kencana:emas
kintaka:layang
kisma:lemah
kresna:ireng
kukila:manuk
kuncara:misuwur
kusuma:kembang
kuwawa:kuwat


L
lampus:mati
langking:ireng
lastri:bengi
laya:panggon
lebda:pinter
lena:mati
lir:kaya
loh jinawi:subur banget
ludira:getih papan
lumaksana:mlaku


M
madya:tengah
makarya:nyambut gawe
manggala:panggede
manjing:mlebu
marga:dalan
marta:sabar
maruta:angin
mijil:metu
mina:iwak
mitra:kanca
miyarsa:krungu
mudha:enom
mulat:weruh
murwani:miwiti
murda:sirah
muksa:ilang
mustaka:sirah


N
nala:ati
narendra:ratu
narmada:kali
nata:ratu
nawala:layang
nendra:turu
netra:mripat
nuladha:niru/nyonto
nuswa:pulo


P
pabaratan:peperangan
pada:sikil
palagan:peperangan
palastra:mati
pambayun:pembarep
panca:lima
pancakara:padu/perang
panti:omah
pangaksama:pangapura
pangastuti:sembah
pangupajiwa:panguripan
paramarta:luhur
pawiyatan:sekolah
pindha:kaya
pita:kuning
padangga:gamelan
praja:negara
pralaya:mati
prapta:teka
pratiwi:lemah
prawira:kendel
priya:lanang
priyangga:dhewe
puma:rampung
puspita:kembang


R
rahayu:slamet
raga:awak
ratri:bengi
rawi:srengenge
rekta:abang
rena:ibu
roga:lara
rukmi:emas


S
samirana:angin
samodra:segara
sasana:papan/panggonan
sanggraha:cawisan
sardula:macan
sarira:badan
sarpa:ula
sasangka:rembulan
sasmita:tandha
siswa:murid
sitaresmi:rembulan
siwi:anak
soca:mripat
sona:asu
songsong:payung
sotya:inten
sudarma:bapak
sudarsana:contoh
sato:kewan
seta:putih
segra:gelis/cepet
sila:patrap
sira:kowe
sirna:ilang
sudira:digdaya
sungkawa:susah
sunu, suta:anak
sura:wani
sweda:kringet


T
tan:ora
tanaya:anak
taru:wit
taruna:enom
tinon:katon
tirta:banyu
trusta:seneng
turangga:jaran
tyas:ati


U
upaya:golek
upiksa:weruh
usada:tamba
utama:becik


W
waluya:waras
wana:alas
wanara:kethek
wardaya:ati
warih/we:banyu
warsa:taun
wasana:pungkasan
waspa:luh
wastra:sandangan
wibi:ibu
wicara:gunem
widya:pinter
wil:buta
wilis:ijo
wira:prajurit
wisma:omah
wisuda:angkat
wiyati:langit
wredha:tuwa
wukir:gunung
wuyung:kasmaran


Y
yasa:gawe
yayah:bapak
yitna:ngati-ati
yoga:anak
yogya:becik
yuda:perang
yuwana:slamet
ywa:aja

 Terimakasih telah membaca Artikel tentang Tembung Kawi, Basa Kawi   semoga bermanfaat, Silahkan di Share yaaa!!!
Bagikan :
+
Previous
Next Post »
 
Template By Kunci Dunia
Back To Top